6.12.2022

PODĚKOVÁNÍ FIRMĚ VARES MNICHOVICE A.S.

Za  květinový  dar  „vánoční hvězdy“  pro  naše  klienty  a  zaměstnance  srdečně děkujeme firmě VARES Mnichovice a.s.. Velmi si vážíme podpory našeho Domova od mnichovických  občanů  a  firem.  VARES Mnichovice a.s.  podpořila  nákupem květin tradiční předvánoční  projekt  neziskové organizace  Šance Olomouc, která prodejem živých květin,  „vánočních hvězd“  získává  finanční prostředky na léčbu a podporu nejmladších onkologických pacientů. V každé vánoční hvězdě je radost, naděje a spokojenost, a ty přejeme všem našim klientům i malým pacientům.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.