Naše služby

Domov pro seniory BLANÍK, zajišťuje sociální služby Domov se zvláštním režimem podle § 50 a Domov pro seniory podle § 49 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb,.ve znění pozdějších předpisů.

Klienti u nás mohou využívat tyto služby

 • poskytnutí ubytování na jedno, dvou a třílůžkových pokojích
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování zdravotní péče
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • praní a drobné opravy prádla
 • úklid

Principy poskytování služby

 • vytvoření příjemného, bezpečného a podnětného domova
 • podporování klienta v co největší míře samostatnosti, v navazování kontaktů s okolím, v udržení orientace ve společnosti, a zachování v co největší míře dosavadních zvyklostí a rituálů
 • motivovat v co největší míře klienty k aktivnímu životu a seberealizaci
 • motivovat k udržení, nebo rozvoji dovedností a schopností klienta a nabídce smysluplných aktivit
 • podporovat a vytvářet dobré mezilidské vztahy mezi klienty navzájem, mezi klienty a personálem
 • podporovat zachování v co nejvyšší míře kontakty s rodinou, přáteli
 • zajistit příjemné prostředí nastavením vhodných pravidel života a soužití v zařízení
 • dodržování práv klientů (zejména práva na soukromí, důstojnost, právo si stěžovat, právo na přiměřené riziko, právo volby, právo na svobodný pohyb)
 • přizpůsobení služby jednotlivým klientům, individuální přístup k uživatelům
 • otevřenost poskytovaných služeb ke klientovi (možnost nahlížet bez omezení do osobních spisů)

Základní služby

Ubytování

Ubytování na jedno, dvou a třílůžkových pokojích.

Ještě před nástupem vybíráme společně s rodinou pro klienta nejvhodnější pokoj, s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu, denním zvyklostem, požadavkům i přáním klienta.

Pokoje jsou standardně vybaveny nábytkem, součástí každého pokoje je vlastní sociální zařízení a sprcha.

Klient si může po předchozí dohodě přinést i další doplňky, které mu jsou blízké (osobní předměty, obrázky, květiny, poličky aj. milé věci, na které byl klient zvyklý). S ohledem na velikost pokoje a po dohodě s vedením domova je možné přinést i oblíbený menší kus nábytku, křeslo, atd.

Jde nám o to, co nejvíce přiblížit nový pokoj předchozímu domovu. Vítáme rodinné příslušníky jako spolutvůrce podpůrného a stimulujícího prostředí, ve kterém se klient bude cítit příjemně.

Stravování

V domově pro seniory je podávána strava podobná domácí stravě, v souladu se zásadami správné výživy.
Domov pro seniory zajišťuje celodenní stravování, odpovídající věku i případným potřebám dietního stravování, v rozsahu 5 jídel – snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře + 2. večeře u příslušných dietních režimů. Našim klientů jsou stále k dispozici nápoje a je dodržován pitný režim.

Pro naše klienty jsou připravovány diety základní, diabetické, žlučníkové, při potížích s polykáním je možné stravu upravit (mletí, mix).

Strava je podávána na jídelnách, v případě nemoci je donášena na pokoj.

Ošetřovatelská péče

Ošetřovatelskou péči nepřetržitě provádějí kvalifikovaní pracovníci v sociálních službách – pečovatelky a zdravotní sestry.

Hlavní náplní pečovatelek je vytvářet vlídnou a laskavou ošetřovatelskou péči.

Lékařská péče

Lékařská péče je zajišťována praktickým lékařem, rehabilitačním lékařem a psychiatrem, kteří dojíždí pravidelně do našeho domova.

Sociální poradenství

Základní sociální poradenství – pomoc i rada při řešení nejrůznějších situací.

Comments are closed.