Chci se stát klientem

Po oslovení našeho Domova pro seniory BLANÍK se s Vámi domluvíme na informační schůzce.
Kontaktovat můžete sociálně-administrativní úsek nebo ředitele domova.

Sociální administrativa:  Eva Fortinová

Mobil: 607 040 402,  e-mail:  e.fortinova@dsblanik.cz

Sociální pracovník:  Mgr. Oldřich Kumprecht

e-mail:  o.kumprecht@dsblanik.cz

Ředitelka:  Ing. Eva Šobrová

Mobil: 702 008 899,  e-mail:  e.sobrova@dsblanik.cz

Jednatel: Mgr. Oldřich Kumprecht

Mobil: 603 442 349,  e-mail:  o.kumprecht@dsblanik.cz

Jednatelka: PhDr.Jana Kumprechtová

Mobil: 601 381 888, e-mail: j.kumprechtova@dsblanik.cz

Na informační schůzce Vám poskytneme komplexní informace o  podmínkách přijetí, životě v našem domově a zodpovíme všechny Vaše dotazy. Zároveň Vás provedeme po našem domově, možné je i domluvení účasti na volnočasových programech.

Náš zájem je, aby klient měl možnost poznat skutečnou péči v našem domově a podle poznání se informovaně rozhodnout.

Žádost o přijetí k trvalému pobytu do našeho Domova se podává na tiskopise, který je ke stažení v sekci dokumenty. Ke stažení je i dotazník pro registrujícího praktického lékaře. Vyplněnou žádost, dotazník spolu s kopií posledního aktuálního výměru důchodu a případně s kopií o přiznaném příspěvku na péči můžete předat sociálnímu úseku.

Nemá-li žadatel přiznán příspěvek na péči, může se poradit se sociální pracovnicí, jak o něj zažádat a nebo se informovat na obecním úřadě v místě bydliště.

Je-li volné místo, je po dohodě určen termín nástupu do domova. Při nedostatku volné kapacity je žádost zařazena do pořadníku čekatelů.

O poskytnutí sociální služby uzavírá uživatel písemnou smlouvu s domovem pro seniory, který je poskytovatelem sociální služby. Smlouva podrobně upravuje podmínky poskytování sociální služby. Smlouva je dojednána tak, aby byla v souladu s osobními cíli uživatele.

Náležitosti smlouvy jsou v souladu s § 91 zákona o sociálních službách.

Na základě Vašeho rozhodnutí o umístění v Domově pro seniory BLANÍK s Vámi rádi domluvíme všechny náležitosti, abychom co nejvíce usnadnili adaptaci klienta.

Společně navrhneme vhodný pokoj, v případě více lůžkového pokoje budeme společně přemýšlet o nejvhodnějším spolubydlícím, tak, aby klientovi životní rituály se co nejvíce podobaly.

Společně se domluvíme na vhodném uspořádání pokoje. (pokoje jsou standardně zařízeny vším, co budete potřebovat, ale pokud má klient zájem o vlastní věci, na které je zvyklý, snažíme se vyjít v maximální míře vstříc).
V našem domově se zajímáme o klientovi záliby a proto na této schůzce je možnost již předem domluvit nejpříjemnější využívání volného času s ohledem na koníčky a zájmy klienta, aby vše mohlo být připraveno již při příchodu klienta do našeho domova.

Víme, že nejtěžší je pro klienta období adaptace na nové prostředí a proto je náš zájem, vše připravit již před klientovým přijetím.

Domov jako doma chce být skutečným domovem.

Comments are closed.