Poslání

Poslání

 • posláním domova je podpora fyzické a psychické soběstačnosti uživatele, s cílem umožnit v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života domova
 • našim záměrem je vytvoření prostředí a péče v domově pro seniory co možná nejvíce připomínající přirozené prostředí a život klientů, v jejich dřívějších domovech
 • domov poskytuje péči v důstojném prostředí vyjadřující zájem o minulost člověka a podporu jeho vlastní osobnosti
 • domov nabízí bohaté aktivizační, sociálně terapeutické a další služby se spoustou možností jak trávit volný čas
 • domov dbá na individuální přístup s možností skutečně plánovat a realizovat službu podle přání, potřeb a cílů klientů
 • dbá na jedinečnost a důstojnost klientů se zachováním co největší možné míry soukromí
 • domov dbá na smysluplný život klientů a poskytuje laskavou péči, podporu a pomoc při naplňování individuálních potřeb a přání našich klientů
 • domov v rámci uzavřené smlouvy nabízí jistotu v oblasti stravování, ubytování, potřebné zdravotní, ošetřovatelské péče a sociálního poradenství
 • služba je služba poskytována tak, aby v maximální míře zachovávala vazby s rodinou a dalšími blízkými osobami

Cíle služby

 • vytvoření domova připomínající útulné rodinné prostředí
 • vytvoření domova s lidským, pozitivním a profesionálním přístupem ze strany zaměstnanců
 • podpora a pomoc osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, jejichž sociální situace a jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
 • poskytování kvalitních sociálních služeb v souladu s individuálními potřebami klientů

Cílová skupina

 • klienti, kteří si nejsou sami schopni zajistit životní potřeby, nemohou žít bezpečně ve svém prostředí z důvodu věku, změn jejich zdravotního stavu, snížené soběstačnosti
 • klienti, kteří potřebují pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby

Služby nejsme schopni poskytnout

 • osobám, které potřebují péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • osobám, které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují, sebe a okolí pro akutní, nestabilizovanou duševní nemoc, nebo závislost
 • osobám, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu závažné duševní nemoci, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo chybění sociálních návyků
 • osobám, které z důvodu infekčního onemocnění nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb
 • novým klientům, je-li naplněna kapacita zařízení

Comments are closed.