Reminiscence

Vzpomínání v péči o naše klienty –  reminiscence

Vzpomínky a vzpomínání jsou přirozenou duševní činností člověka. Vzpomínky jsou součástí představy každého o sobě samém, vědomí vlastního  sebehodnocení a sebeúcty.

Život provázejí neustálé změny a ve starším věku i  časté ztráty. To co často pomáhá člověku se vyrovnat se ztrátami jsou právě jeho vzpomínky.

JANEČKOVÁ, H., VACKOVÁ, M., Reminiscence.Praha: Portál, s.r.o., 2010. ISBN 978-80-7367-581-3

Proto má velký význam  použití vzpomínek v celostní péči o klienta. Ukazuje na velký význam individuálního přístupu ke klientům.

Reminiscence a vlídný přístup ke vzpomínání  je „terapie vzpomínkou“, jejímž cílem je vyvolat ty příjemné vzpomínky, které mají pro člověka důležitou hodnotu, a zlepšit tak kvalitu jeho života.

Reminiscenci můžeme vnímat i jako celkový přístup ke klientům, který v sobě zahrnuje zájem o klienty, snahu jim porozumět a pochopit je. Takový přístup vede k prohloubení vztahu důvěry mezi klienty a pečujícími pracovníky.

Proto nám záleží na minulém životě našich klientů, je to most z jejich minulého  života k životu současnému a nastavení péče, podle přání klienta.

Na základě poznání klientova života je dále společně s ním plánována individuální a podněcující  péče, která vede k prohloubení vztahu důvěry mezi klientem a pečujícími pracovníky a celkovému zkvalitnění života našich klientů.

Comments are closed.