Ceník

Úhrada za pobyt

Úhrady za pobyt jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění.

a) úhrada za celodenní stravu
(cena surovin včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy) – 170 Kč/den

b) úhrada za ubytování – 210,- Kč/den
viz fakultativní služby

c) služby – poskytované služby jsou hrazeny z příspěvku na péči
V případě, že je uživatel příjemcem příspěvku na péči, stává se tento příspěvek v celé výši příjmem domova.

V našem domově chceme poskytovat kvalitní a laskavou  péči,v příjemném a útulném prostředí s individuálním přístupem a ohledem na přání a skutečné potřeby klienta.

 script’>

Comments are closed.