Ceník

Úhrada za pobyt

Úhrady za pobyt jsou stanoveny v souladu se zněním zákona  č. 108/2006 Sb.,  a  prováděcí  vyhlášky  č. 505/2006 Sb., v platném znění.

a) úhrada za celodenní stravu
(cena surovin včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy) – 255 Kč/den

b) úhrada za ubytování – 305,- Kč/den
viz fakultativní služby

c) služby – poskytované služby jsou hrazeny z příspěvku na péči
V případě, že je uživatel příjemcem příspěvku na péči, stává se tento příspěvek v celé výši příjmem domova.

V  našem  domově  chceme  poskytovat  kvalitní  a  laskavou  péči,  v  příjemném  a  útulném  prostředí  s  individuálním  přístupem  a  ohledem  na  přání  a  skutečné  potřeby  klienta.

 script‘>

Comments are closed.