11.9.2023

NOVÁ AKTIVITA PRO NAŠE KLIENTY

Nedávno měli naši klienti možnost si vyzkoušet lekci reminiscenční jógy.

Reminiscenční jóga je zvláštní forma cvičení, která spojuje relaxaci a vzpomínání. Během této lekce jsme se  společně  vydali  na  cestu  do  minulosti,  kdy  jsme si připomněli krásné vzpomínky a zážitky.

Toto terapeutické cvičení se setkalo s tak pozitivní odezvou od našich klientů,  že jsme se rozhodli zařadit  pravidelně do našich  aktivit.  Reminiscenční  jóga  bude pomáhat  našim  seniorům  zlepšit  nejen  pohyblivost a  uvolnit napětí,  ale  měla
by přinést i mentální osvěžení.

Budeme se těšit na další společné cesty do minulosti!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.