6.4.2021

SČÍTÁNÍ LIDU – informace rodinám

Domov pro seniory Blaník byl vybrán Českým statistickým úřadem jako samostatný sčítací obvod. Nemusíte si proto dělat starosti, o vše se postaráme a v období od 17.04.2021 do 11.05.2021 všechny klienty našeho domova sečteme.

V případě dotazů se obracejte na sčítací komisařku paní Miroslavu Hájkovou – tel.: +420 770 600 371

Bookmark the permalink.

Comments are closed.