5.10.2022

PŘÁNÍ DĚTÍ Z MNICHOVICKÉ MŠ KE DNI SENIORŮ

Mile nás překvapily děti z Mnichovické MŠ.  Za celou  MŠ  přišla našim seniorům popřát třída Motýlků,  která  jim  přinesla  pro potěšení svoje výrobky.  Vzhledem      k naší situaci bohužel děti nemohly dárky předat přímo klientům, s poděkováním jsme je převzali, předali klientům a vyzdobili jsme jimi Domov.  Moc děkujeme za povzbuzení a přání ke Dni Seniorů!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.