4.6.2021

Návštěvy v našem domově – AKTUALIZOVANÉ  INFORMACE

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich klientů,

s ohledem na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, č. j.: MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN ze dne 22.5.2021,   jsou v našem  domově  upravena pravidla o průběhu návštěv, která naleznete zde.

Zároveň bychom Vás touto cestou rádi požádali o trpělivost a zvážení každé osobní návštěvy,  a to zejména u klientů,  kteří  jsou v tuto  chvíli  rozočkovaní  a  čekají na druhou dávku vakcíny. Cílem našeho požadavku je ochrana Vašich blízkých, našich klientů. Návštěvy je samozřejmě stále možné uskutečnit přes okno tak, jak jste byli doposud zvyklí.

V případě dotazů týkajících se návštěv a objednávek na návštěvy kontaktujte paní Miroslavu Hájkovou: tel.: +420 770 600 371 nebo e-mail: m.hajkova@dsblanik.cz.

Děkujeme za pochopení.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.