3.2.2023

Oslava 10. let Domova pro seniory Blaník

Před deseti lety nastoupili první klienti a Domov se začal rychle zaplňovat. Těší nás, že je tu stále s námi i naše první klientka. Část klientů se aktivně zapojila do příprav na oslavu. Pomáhali vyrábět výzdobu našeho Domova a v den oslavy se mnozí podíleli na výrobě pohoštění.

Na oslavě nám na harmoniku zahrála skvělá harmonikářka, paní Koucká a všem nám  vykouzlila úsměv  na  tváři. Připili jsme si na zdraví všech, a také abychom společně mohli oslavit další léta Domova.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.