2.12.2022

DIVADELNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZE ZŠ

Děti ze 4. tř. z Mnichovické ZŠ nám přišly předvést divadelní vystoupení. S paní učitelkou nacvičily hru inspirovanou Starými pověstmi českými. Představení se klientům velice líbilo a šikovné žáky odměnili potleskem.  Budeme doufat, že se      jim  podaří  v druhé půli  školního roku  připravit zase  nějaké pěkné vystoupení      a přijdou s ním potěšit i nás.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.