18.9.2020

Vážení blízcí našich klientů,

v souvislosti s šířením nemoci COVID – 19 a každodenním nárůstem počtu nakažených si Vás touto cestou dovoluji opětovně požádat o spolupráci.

Abychom nemuseli přistoupit k zákazu návštěv dříve, než to bude bezpodmínečně nutné, prosím Vás o důsledné dodržování nastavených pravidel. Po celou dobu návštěv je nutné mít nasazené roušky a dodržovat rozestup 2 metry.

Děkuji za pochopení.

Ing. Eva Šobrová

Bookmark the permalink.

Comments are closed.