18.3.2021

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za finanční dar, který našemu Domovu věnovali pan Aleš Ruda s paní Martinou Jeřichovou.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.