16.1.2023

PREZIDENTSKÉ VOLBY 2023

V sobotu  14. ledna  ve spolupráci s Městským úřadem v Mnichovicích v našem domově proběhly volby prezidenta republiky, kdy se dostavili členové okrskové volební  komise  s  přenosnou  volební  schránkou.  V  předešlých  dnech  jsme  klientům  poskytli  podporu  při  uplatnění  jejich volebního práva.  Klienti,  kteří  projevili  zájem  volit  a  nemají  zde  trvalý  pobyt,  byli  zařazeni  do  zvláštního seznamu  voličů.   Do  přenosné  schránky  svůj  hlas  vhodila  přibližně  třetina  klientů.   Ty,   kterým  zdravotní  stav  nedovolil  se  dostavit  do naší   „volební místnosti“,  navštívila volební komise na pokoji.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.