11.7.2022

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY V NAŠEM DOMOVĚ

V  souladu  s  doporučením  Krajské  hygienické  stanice  Středočeského  kraje doporučujeme, aby návštěvy v našem Domově po celou dobu používaly respirátor či nanoroušku a dodržovaly i další hygienická opatření, jako jsou důkladné mytí či dezinfekce rukou.  V případě projevu  jakéhokoliv infekčního onemocnění prosíme o odložení návštěvy na dobu, kdy příznaky zcela odezní.   Po návratu ze zahraničí, zejména pokud  jste využili  hromadné dopravní prostředky nebo jste se  účastnili aktivit,  při  kterých  jste byli  v blízkém kontaktu  s větším počtem  cizích lidí  bez ochranných prostředků dýchacích cest,  Vás rovněž prosíme o odložení návštěvy nejméně o 3-5 dní.

Děkujeme, že toto doporučení respektujete. 

Ing. EVA ŠOBROVÁ

ředitelka

Domov pro seniory BLANÍK s.r.o.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.