11.10.2021

Volby do Poslanecké sněmovny ČR

Ve spolupráci s Městským úřadem v Mnichovicích v našem domově proběhly volby v sobotu 9.10.2021  v  dopoledních hodinách,  kdy  se  dostavili  členové  okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou.

V předešlých dnech jsme klientům poskytli podporu  při uplatnění  jejich volebního práva. Klienti, kteří projevili zájem volit, byli zařazeni do zvláštního seznamu voličů. Byla  jim  poskytnuta   individualizovaná  podpora   a   téma  voleb   jsme   probírali v rámci aktivizačních činností.

Obyvatelé našeho domova o volbách živě diskutovali a do „naší volební místnosti“  jich pak přišla vhodit do schránky svůj hlas třetina z nich.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.