10.2.2023

NÁRODNÍ CENA PRO NAŠI PEČOVATELKU HANIČKU

Anketu Pečovatel/ka roku každoročně pořádá Diakonie ČCE, jeden z významných poskytovatelů  sociálních  služeb v ČR,  ve  spolupráci  s  Asociací poskytovatelů  sociálních služeb. Cílem  Národní  ceny  je podpořit ty, jejichž významným úkolem je pečovat a pomáhat potřebným. Do 10. ročníku této soutěže jsme za náš Domov přihlásili  pečovatelku  Haničku  Ciprovou.  V úterý 31.  ledna proběhlo v Praze na Novoměstské radnici  slavnostní předání ocenění.  Máme obrovskou radost, že se právě Hanička dostala  mezi 5 nejlepších pracovníků z oblasti pobytových služeb. 

Hanička Ciprová je pečovatelka tělem i duší. Má všechny vlastnosti,   které  by měla správná pečovatelka mít.  Je hodná,  empatická, všemi milovaná,  v kolektivu i mezi klienty a  rodinnými příslušníky  oblíbená. K  tomu  všemu  navíc  ještě nekonfliktní  a  pracovitá.  Její  pozitivní  energie,  úsměv  a  všude  přítomná  dobrá  nálada  Vás obejme a  pohladí  hned  po  příchodu  do  práce, takže se Vám  vlastně  ani nechce domů. 

Její profesionální a lidský  přístup  ke klientům je zcela výjimečný a mimořádný.  Je andělem bez křídel, který splní „každé“ přání.  Navíc vždy přesně dobře ví, co který klient potřebuje a jak se ke kterému klientovi chovat. Pohladí, pomůže i poradí, a to bez jediného zaváhání a očekávání toho samého  pro sebe  samotnou.  To,  s  jakou chutí  a  radostí  vede  klienty v  rámci  aktivizací  je  obdivuhodné,  stejně  jako  její trpělivost. Vždy Vás to při pohledu na ni a klienty zahřeje u srdce a řeknete si,  proč takových pečovatelek neběhá po světě víc.

Při  spolupráci  s  rodinou  klienta  či  jeho  blízkými  si  vždy  udělá  čas. Je vlídná, vstřícná, ochotná vyslechnout a zároveň odpovědět nebo pomoci.

Je zodpovědná, kamarádská, kolegiální a jednoznačně týmový hráč.  Vždy pozná,  když  není  něco  v  pořádku  a  nikdy  nezapomene  nabídnout  svou pomoc.  Jde  vždy   příkladem  svým  kolegům  a  díky  tomu  má  u  nich  zasloužený  respekt. Jakýkoliv problém  dokáže nenásilnou formou vyřešit a spolupracovat s ní je pro každého radost. Je skvělou pečovatelkou, kolegyní i přítelem zároveň.

Její  přirozenou  vlastností  je naslouchat  a  vnímat pocity druhého  a  díky tomu dokáže  poznat   a   stanovit  hranice  nejen  svých  možností,  ale  také  možností uživatelů.

Za celý kolektiv  Domova pro seniory Blaník  moc  gratulujeme  a  přejeme hodně štěstí a sil v její nelehké práci.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.